Podporujeme

ELPRA Každoročně podporuje množství akcí a projektů. Zajímáme se o projekty kladně vnímané širokou veřejností, zejména pomoc dětem, postiženým a nemocným, na podporu vzdělání, sport a rozvoj kultury…