Ochranu perimetru


Ochranu perimetru Vám můžeme nabídnout v několika provedení a kombinacích:

 • Venkovní detektory
 • Infrazávory, Infrabariéry, Infrasloupy
 • Plotový systém
 • Zemní perimetrický systém

Venkovní detektory

Venkovní detektory jsou určeny pro hlídání prostor přiléhajících k budovám. Používají se např. pro hlídání přístřešků, stání pro auto, částí zahrad, dvorů a podobně. Tyto detektory jsou uzpůsobeny tak, aby minimálně detekovaly volně pobíhající se zvířata. Jsou také přizpůsobeny povětrnostním podmínkám.

Infrazávory, Infrabariéry, Infrasloupy

Tyto detektory pracují na principu přijímač – vysílač a detekce je založena na přerušení IR paprsku. Slouží k venkovní perimetrické ochraně rozsáhlých pozemků a budov. Při této venkovní detekci je možné kombinovat tyto typy detektorů:

 • infrazávory – velmi efektivní zajištění obvodové ochrany pozemku nebo plochy. Jednoduché nastavení a instalace, velká vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem, ve venkovní ochraně pozemku a detekce na velké vzdálenosti se jedná o nejpoužívanější způsob detekce
 • infrasloupy – jedná se o instalační sloup, kdy nelze určit počet infrazávor a v jaké výšce jsou instalovány, způsob detekce se nemění, je ale znemožněno vytipování detekce pohledem
 • infrabariéry – speciální použití pro zajištění oken a dveří, ideální varianta nočního hlídání u větrajícího okna

Plotový systém

Ochrana plotu metalickým kabelem přichyceným na drátěný plot zajišťuje detekci proti přelezení, stříhání a ohýbání plotu. Velmi kvalitní ochrana určená pro velké a rozsáhlé oplocené pozemky. Detekční kabel se připevní na plot pomocí plastových pásků asi 10 cm od středního napínacího drátu. Na plotu se vyhodnocuje chvění a otřesy charakteristické pro lezení, ohýbání a stříhání. Chvění vlivem větru nebo deště je eliminováno. U zvěře je systém schopen vyloučit jeden až dva přímé nárazy do plotu. Předností technologie je úplná odolnost proti slunečnímu svitu a není potřeba sečení vysoké trávy, jak je tomu například při použití infrazávor.

Zemní perimetrický systém

Detekční štěrbinový kabel je uložen pod zemí a vytváří neviditelné elektromagnetické detekční pole. Detekční kabely mohou být přímo zapuštěny v různých materiálech, jako je půda, asfalt, beton, dlažba aj. Při narušení detekčního pole dochází k vyvolání poplachu.

 • Jedná se o skrytý systém, který esteticky nenarušuje střežený prostor
 • Potenciální pachatel nemá tušení, kde se kabel nachází
 • Systém funguje i přes stromy, trávu, keře a jinou vegetaci
 • Systém je necitlivý na vítr, déšť, sníh, kroupy, mlhu, extrémní teploty
V případě poptávky, nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 777 007 080, nebo pomocí e-mailu info@elpra-ul.cz