Elektronická požární signalizace EPS


Tato signalizace je souborem technických zařízení, která slouží k včasné a rychlé identifikaci a lokalizaci vzniku požáru. Je nedílnou součástí technického vybavení moderních budov a nezbytným systémem v rámci Požárně bezpečnostního řešení budovy (PBŘ).

Elektrická požární signalizace je bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci a lokalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. Pokud je u ústředny zajištěna stálá obsluha, v případě požáru přivolá jednotku hasičského záchranného sboru. Pokud není zajištěna stálá obsluha, je jednotka HZS přivolána pomocí zařízení dálkového přenosu.

Instalací elektrické požární signalizace je možné předcházet rozšíření požáru a zabránit vzniku velkých majetkových ztrát.

Jsou vhodné pro objekty menšího rozsahu, systém je schopný rozeznat požární úsek, smyčku. Smyčka obsahuje požární hlásič a při vzniku požáru změní odpor a tím upozorní ústřednu, která signál vyhodnotí. Tento systém je méně nákladný.

EPS s individuální adresací (adresovatelný systém EPS) - tento systém umožňuje identifikaci stavu jednotlivých hlásičů na hlásící lince s tím, že prvky komunikují vzájemně mezi sebou. Výhodou je, že lze identifikovat prvek, který vysílá signál. Tyto prvky (hlásiče) komunikují s ústřednou individuálně. Pomocí software lze tyto prvky řadit do různých oddělených skupin. Tento systém může mít rozlohu několika stovek metrů až kilometrů. Systém přesně určí, který hlásič hlásí.

Rozdělení hlásičů podle sledovaných parametrů

  • Teplotní hlásiče - vyhodnocují zvyšování teploty
  • Kouřové hlásiče - vyhodnocují vznik požáru na základě zjištění přítomnosti aerosolů
  • Hlásiče vyzařování plamene - reagují na vyzařování plamene v určité části spektra
  • Speciální hlásiče - hlásiče se vzorkováním vzduchu jsou zvláštní hlásiče (většinou kouřové), ke kterým je nasáván vzduch ze střeženého prostoru
  • Lites logo
  • Zettler logo
  • Esser logo
V případě poptávky, nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel: 777 007 080, nebo pomocí e-mailu info@elpra-ul.cz